Det viktiga underarbetet

  • Gör det själv
  • Bästa resultat

För att din fasad ska bli både slitstark och trevlig att se på är det viktigt att göra underarbetet rätt från början. Det går snabbt och du har ett bra underlag på din fasad när du sedan ska måla huset. Dessutom ökar troligtvis ditt hus i värde. Det är inte bara tvätt som är viktigt, din fasad kan även behöva skrapas och slipas.

Tvätta utan att måla
En fasad ska rengöras 1 gång per år oavsett om man ska måla om eller inte. Att tvätta huset, se över tak, husgrund och uteplats är det absolut enklaste sättet att förebygga skador och du kan njuta av ett hållbart och vackert hus många år framöver.

Tvätta innan målning
Tidigare målad fasad ska rengöras innan ny målning genomförs. Använd gummihandskar, skyddsglasögon och täck över blommor och växter vid husväggen. Vät ytan med vatten så rengöringsmedlet inte sugs in i fasaden, ställ vattenslangens munstycke på bred stråle.

Tvätta sedan alla ytor med något av våra rekommenderade produkter. Applicera med svamp, borste eller skumspruta och borsta nedifrån och upp. Låt verka, skölj noggrant och låt torka.

Behandla mögel och alger
Sur nederbörd, jord, sot och pollen i kombination med vårt fuktiga klimat ger en grogrund för alg- och mögelbeväxning. Behandla fasa- den med medel som tar bort alger och mögel. Fråga oss i butiken om rätt produkter.

Du måste godkänna vår cookiepolicy för att kunna se videon.

Förbehandla målad fasad
Skarpa bort eventuell lös och flagnande färg. Tidigare målade ytor som är mycket blanka och hårda mattas ned genom slipning eller stålborstning. Borsta därefter bort damm och annat löst stoft från fasaden.

Om det finns sprickor i fasaden som är större än 2 millimeter börjar du med att skrapa och borsta runt sprickan för att få bra fäste för färgen. Därefter målar du sprickan med grundfärg och laga slut- ligen sprickan med målarfog.
Kontrollera också att fasadens trä är friskt. Stick med en kniv lite här och där. Mjukt och fuktigt trä är angripet av röta och måste bytas. Kom också ihåg att olja ändträet och andra utsatta partier, till exempel panelskarvar och spikskallar med impregneringsolja innan du börjar måla. Sen är det dags att måla. Läs mer på nästa uppslag om systemmålning.

Förbehandla ny fasad
Om du ska måla på nytt trä slipper du normalt sett att tvätta, skrapa och slipa. Men se till att måla nytt trä så snart som möjligt för att det inte ska ta skada av fukt, mögel eller starkt solsken.

EXPERTEN TIPSAR Ett sätt att öka husets värde. Bilen, båten och barnens cyklar tvättar vi ofta under ett år. Men hur ofta tvättar och rengör vi huset och uteplatsen som vi använder varje dag? Ett hus som dessutom är värt många gånger mer än din bil och som troligtvis ökar i värde medan en bil hela tiden minskar i värde. Prata rengöring med oss i butiken.

Låt bli högtryckstvätten
Använd inte högtryckstvätten för att få bort påväxten. Då är risken att också takpannornas ytskikt, färglager och impregnering slits och på fasader tar man bort täckfärgens alla fördelar för att skydda huset mot väder och vind.

Behandla med biologiskt nedbrytbara medel
Dessa medel dödar garanterat påväxten och stryper näringstillgången. De kan användas på alla ytor utomhus och du kan behandla tak och fasad själv, och du utsätter inte byggnadsmaterial för någon som helst åverkan. Fråga oss i butiken om rätt medel och produkter.

Ta ditt hus på allvar
Att tvätta huset, se över tak, husgrund och uteplats är det absolut enklaste sät- tet att förebygga skador och du kan njuta av ett hållbart och vackert hus många år framöver och ditt hus mår bra och du har säkert ökat husets värde.