Så beter sig grön och blå kulör på din fasad

  • Färgval
  • Fasad

Alcro har fem färgkartor för utomhuskulörer. Samtliga kulörer är valda utifrån svensk färgsättningstradition, vår nordiska natur och många års erfarenhet av att måla svenska hus. Här följer en kort beskrivning av vad du ska tänka på när det gäller husfasader med grön eller blå kulörer.

Om du väljer grön eller blå fasadkulör

När du tänker grönt och blått, tänk så här. Om du väljer grönt gör du klokt i att välja en kulör som inte är för stark och som drar ganska mycket mot gult. Om du vill anknyta till naturen måste det gröna provet dessutom vara ganska mörkt. Om du väljer ett prov med för lite gult i så kan huset lätt uppfattas som blågrönt. Om du vill ha ett blått hus så tänk på att ett sådant val kräver extra omsorg. Blå hus är ovanliga i svensk tradition och sticker lätt ut. Dessutom är blått en kulör som ”växer” på fasaden. Ett blågrått färgprov ger ofta en tydligt blå fasad. Är tanken att fasaden ska kännas just blågrå, bör du välja ett neutralgrått färgprov.

När du ska välja kulör - använd ett lite mer dämpat förgprov"