En gul fasadkulör bör dra lite mot rött

  • Färgval
  • Fasad

Alcro har fem färgkartor för utomhuskulörer. Samtliga kulörer är valda utifrån svensk färgsättningstradition, vår nordiska natur och många års erfarenhet av att måla svenska hus. Här följer en kort beskrivning av vad du ska tänka på när det gäller husfasader med gula kulörer.

Om du väljer gul fasadkulör

När du tänker gult, tänk så här. En gul kulör bör alltid dra lite åt rött. Risken är annars att fasaden ger ett grönaktigt intryck. Se också upp med klara nyanser, eftersom gula fasadfärger lätt upplevs som för starka och nästan självlysande. För att få en behaglig gul nyans som fungerar på en fasad bör färgen upplevas som lite murrig och ”smutsig” på färgprovet. Svartheten är viktigt för att färgen inte ska bli för stark när den målas på en stor yta och ses i dagsljus. Traditionellt har gula hus ofta haft gulbruna, grå, mörkbruna eller rödbruna fönster och detaljer.

När du ska välja kulör - använd ett lite mer dämpat färgprov"